Teradata

Event app

In opdracht van Teradata, wereldleider op het gebied van analytische data platforms, ontwikkelden we een unieke conferentie-applicatie waarin PresentersWall werd geïntegreerd.

In de applicatie gaf elke bezoeker aan welke sessie hij of zij wilde bijwonen en in welke ruimte. In de applicatie werd ook informatie verwerkt over de sprekers en over de sessies. Elke bezoeker had een gepersonaliseerde agenda. Op basis van deze agenda werd hen een ruimte toegewezen. In elke sessie werd PresentersWall ingezet om interactie aan te gaan met het publiek door middel van het stellen en beantwoorden van verschillende vragen. Ook is de tool ingezet om de verschillende sessies te evalueren.

Voor deze conferentie werd ook gewerkt met Beacon-technologie. Beacons kunnen middels een applicatie gericht informatie sturen naar een smartphone tot een afstand van 50 meter. In elke sessieruimte werd een Beacon geplaatst. Wanneer de bezoeker deze ruimte betrad, verscheen in de applicatie de juiste informatie over de sessie.

Bekijk ook..