Philips

Campaign designer

Campagnetool op maat

Philips lanceert in de Benelux jaarlijks een groot aantal online marketingcampagnes ter promotie van haar producten. Voor deze campagnes worden verschillende online channels ingezet, waaronder display- en social advertising. Het opzetten en inplannen van deze campagnes, alsook het creëren van de advertenties is een tijdrovende en foutgevoelige klus. Hierdoor is de wens ontstaan om veel directer te kunnen opereren.

Centrale user interface
LiveWall heeft een tool ontwikkeld waarin alle input voor online marketingcampagnes in één centrale user interface in te voeren is. De verschillende stakeholders kunnen hierbij samenwerken. Via de tool wordt campagnemateriaal zoveel mogelijk automatisch gecreëerd en doorgeplaatst in de verschillende advertising platforms.

Toegenomen flexibiliteit
In de oude situatie was tijdige planning en afstemming vereist om de juiste advertenties bij de juiste doelgroep te krijgen: de verschillende schakels in de keten hadden elk hun eigen doorlooptijd. De campaign manager stelt het marketingteam in staat om veel directer te schakelen. Zo kan er snel worden ingespeeld op marktontwikkelingen en ontstaat er meer ruimte voor A/B-testing en iteratie.

Functionaliteiten
In het kort biedt de tool de volgende functies:

-  Definiëren van lokale (sales) campagnes, gelinkt aan markt en taal;

-  Eenvoudig creëren van advertentiemateriaal zoals bannersets en social ads aan de hand van gestandaardiseerde templates;

-  Preview functionaliteit;

-  Review en goedkeuring van settings, planning en materialen door de juiste stakeholders;

-  Automatisch doorplaatsten naar advertentieplatforms.

Bekijk ook..