NEDU

Legal Voting tool

Officiële stemmingen tijdens ALV

NEDU is het verbindend platform van de Nederlandse energiesector. Er worden veel Algemene Ledenvergaderingen georganiseerd waarin alle marktpartijen binnen de energiesector vertegenwoordigd zijn. Deze ALV's vinden vaak telefonisch plaats en worden doorgaans last-minute ingepland. Voor deze vergaderingen wordt door NEDU de Legal Voting tool toegepast.

Legal Voting
De belangrijkste uitgangspunten voor NEDU om de Legal Voting tool in te zetten zijn het flexibiliseren en digitaliseren van ALV-besluitvorming, waardoor leden van NEDU tijdens telefonische ALV’s op afstand hun stem kunnen uitbrengen. Daarbij is het belangrijk dat de uitgebrachte stem door de juiste stemgerechtigde, direct geïdentificeerd en gedocumenteerd wordt.
De Legal Voting tool voor NEDU heeft de mogelijkheid om per stemgerechtigde organisatie een stemgewicht toe te passen. Ook is het mogelijk om machtigingen toe te passen. Dit is erg handig omdat verschillende partijen ook in de hoedanigheid van verschillende marktrollen een plek in de ALV hebben. Door de toepassing van machtigingen is het voor deze organisaties mogelijk om op hun smartphone tegelijk een stem uit te brengen voor één stemming.

Telefonisch stemmen
Doordat de Legal Voting tool te benaderen is via een URL, loggen alle leden in via hun smartphone, tablet of laptop. Bijkomend voordeel is dat het hierdoor niet noodzakelijk is om aanwezig te zijn bij een ALV waar een officiële stemming plaatsvindt. De leden van de NEDU zijn door het hele lang verspreid gevestigd dus dat is een uitkomst. Last minute ALV's duren vaak niet langer dan een half uur en dus is het heel praktisch om simpelweg in te bellen op de vergadering en je stem uit te brengen via een eigen device dat verbonden is met het internet. 

Extra features
NEDU heeft de wens om per stemming direct inzicht te hebben in het stemgedrag van  haar leden, per marktrol.  Als toevoeging op de standaard Legal Voting tool is dit mogelijk gemaakt. In het resultatenscherm kan de voorzitter live resultaten per stemmingen binnen zien komen van zowel de totale uitslag als de uitslag per marktrol. 

Bekijk ook..