KNHB

Warming-up platform

LiveWall heeft zorggedragen voor de uitwerking van de applicatie voor de KNHB. Dit houdt in, een vertaling van de functies naar een duidelijk user experience en tevens het ontwikkelen van de diverse apps (iOS, Android en een desktop website). 

De KNHB heeft in samenwerking met Veiligheid en haar partner Interpolis toegewerkt naar een online platform om blessure in het Hockey te voorkomen. Dit heeft zich geuit in een warming up platform, waarbij gebruikers heel snel en eenvoudig een trainingsschema op maat kunnen opmaken, maar ook los (wedstrijd-) oefeningen inzien en gebruiken.

Een belangrijke functie is het offline afspelen en beschikbaar maken van de oefeningen, waardoor het programma ook op de hockeyvelden, prima zonder internet te gebruiken is. 

Bekijk ook..