KLM

Sales kit

Bij KLM is het mogelijk om te adverteren via verschillende media. Bijvoorbeeld in de magazines in het vliegtuig, in de lounges op Schiphol of op de vliegtickets zelf. KLM heeft nog geen centrale mediakit waarin die verschillende media waarop geadverteerd wordt, ingezien kan worden. De wens is om voor potentiële adverteerders een gepersonaliseerde kit te kunnen creëren met daarin alleen relevante mediakanalen.
Mediakit

 

De sales medewerker van KLM kan voor een potentiele adverteerder een gepersonaliseerde mediakit samenstellen via het content management systeem: relevante kanalen worden geselecteerd. Hieruit volgt een deelbare (online) mediakit voor de potentiele adverteerder, met onder andere een gepersonaliseerde omslag. De potentiele adverteerder heeft vanuit de kit de mogelijkheid om direct contact op te nemen met de gerelateerde accountmanager.

Resultaat

 

Beoogd resultaat is (indirect) meer advertentie-inkomsten en vooral een mooiere manier om de advertentiemogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Bekijk ook..