De business modellen van startups

Startups, we horen deze term inmiddels steeds vaker. Maar wat is nu precies een startup? Startups zijn experimenten.

 

1. Startups

Ries definieert de term start-up als volgt: “A startup company or startup is a company, a partnership or temporary organization designed to search for a repeatable and scalable business model”. Een start-up is een organisatie die op zoek gaat naar een rendabel en succesvol business model. Maar snel geld verdienen, dat wil elk bedrijf toch het liefste? Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de nieuwe service of het nieuwe product een absolute meerwaarde biedt voor de consument.

 

Een startup doorloopt vaak verschillende fases, net zoals een traditionele organisatie. Het begint altijd met een goed product of dienst. Na verloop van tijd kunnen startups publiekelijk geruild worden in een IPO (Initial Public Offering), of worden overgenomen bij een fusie of overname. Het meest recente voorbeeld is de overname van Whatsapp Inc. door Facebook voor een bedrag van 19 miljard dollar.

 

Het proces van het starten van een startup loopt als volgt. 

Business idee

Een startup begint veelal bij een goed idee (vaak gedefinieerd als “een gat in de markt”). Rondom dit idee wordt een business geformuleerd, waarna men uiteindelijk besluit om een bedrijf op te starten. Het belangrijkste punt uit dit model is de volgende quote: “niet elk idee is een business, en niet elke business is een bedrijf”. Het beschrijft een proces van doorpakken en doorzetten en daarnaast een groot geloof in eigen kunnen. Dit is zeker niet voor iedereen weggelegd.

 

1.1 Merendeel van de startups is niet succesvol

Het grootste gedeelte van de startups draait uit op een flop. Maar waar ligt dit nu precies aan. Het eerste probleem is dat startups vaak geen goede strategie kennen en daarnaast veelal een gedegen marktonderzoek ontbreekt. Startups hanteren vaak business modellen van andere, meer reguliere, organisaties. Deze oude management methodes leveren vaak niet het zo gewenste resultaat op.

 

Het tweede probleem is dat als bedrijven zien dat ‘gedegen’ management niet werkt, ondernemers denken dat georganiseerde chaos de oplossing is. Zo werkt het echter niet. Veel mensen denken dat een bedrijf zo chaotisch, innovatief en vernieuwend als een startup, niet gemanaged hoeft te worden. Het tegendeel is waar, een startup dient juist erg goed gemanaged te worden. The Lean Startup het boek van Eric Ries beschrijft, op basis van zijn eigen ervaring, een gedegen methode voor het management van een start-up. Een kritische factor hierbij is het continu blijven meten en evalueren van de business. The Lean Startup methode wordt inmiddels bij bijna alle startups toegepast, investeerders gaan niet meer overstag als dit model niet wordt toegepast.

 

Ries gelooft dat de feedback van consumenten cruciaal is in het ontwikkelproces van producten en services. Door goed op de hoogte te zijn van de consumenten behoeften, wordt er voorkomen dat de organisatie tijd en geld investeert in producten of services die de consument niet afneemt. KPI’s en een continue doorontwikkeling van de producten zijn belangrijk in het Lean Startup model.

 

Zie hier in een notendop de betekenis van het Lean Startup model:

 

2. Doordacht business model als basis van succes

Maar hoe zorgt een startup ervoor dat het succesvol wordt. Iedere startup volgt hiervoor een eigen strategie. Een business model, iedere organisatie heeft er een nodig. In het kort komt een business model neer op de vraag: hoe verdien ik mijn geld? Hoe creëer, lever en behoudt ik mijn business en welke waarde heeft mijn product/service voor de consument. De literatuur omtrent het business model is ontzettend omvangrijk. Zowel voor academici als voor praktijkgeleerden is het business model een belangrijk punt van aandacht.

 

Hoewel het business model al geruime tijd bestaat (sinds de klassieke tijden), heeft deze formule een flinke boost gekregen na de introductie van het internet in de midden jaren 90. Vanaf toen steeg het aantal ideeën en concepten, gedocumenteerd door scholieren en ondernemers, fors.

 

In de literatuur wordt er vaak gerefereerd naar het business model als een statement, een beschrijving, een representatie, een architectuur, een conceptueel model, een structureel template, een methode, een framework, een patroon of een set. Het business model moet aan de ene kant een meerwaarde leveren voor de consument, maar uiteindelijk wel geld opleveren voor de organisatie. In dit artikel volgt een korte beschrijving van wat een online business model inhoudt. In het artikel staan de start-ups centraal.

 

2.1 Wat kenmerkt een online business model?

De opkomst van het internet leverde in de business wereld een nieuwe scope (manier van zaken doen) op. Dat betekende dat er nieuwe manieren van het ontwikkelen en leveren van waarde ontstonden. Deze vernieuwde (zaken)wereld leverde uiteraard ook een nieuwe kijk op het business model op.

 

Veel producten of services worden vaak ter introductie gratis aangeboden. De consument houdt hiervan. Veel bedrijven worstelen echter, na de introductie, met het feit hoe zij de eigen business rendabel kunnen maken. Van ‘free to fee’ is daarom een bekende term in de wereld van start-ups en e-business modellen. Een van de laatste bedrijven dat op dit moment worstelt met deze vraagstelling is Snapchat.

 Snapchat een succes

Dit van oorsprong Amerikaans bedrijf kent nog dagelijks een groei van het aantal gebruikers en verzonden ‘Snaps’. Echter is de business op dit moment nog niet winstgevend. Desondanks heeft het bedrijf in november 2013 een bod van Facebook ter waarde van drie miljard dollar geweigerd.

 

In de komende tijd zal Snapchat onderzoeken op welke manier het de business rendabel kan maken (mits zij dit nog niet inzichtelijk hebben). In het vervolg van dit artikel volgen enkele modellen die Snapchat of andere startups kunnen toepassen.

 

2.2 Voorbeelden van online business modellen

In dit artikel behandelen we drie relevante en vaak voorkomende business modellen.

 

2.2.1 Advertising

De markt van online advertising is enorm groot. Voor applicaties of nieuwe start-ups biedt advertising vaak een helpende hand voor het winstgevend maken van de business. Deze bedrijven verdienen namelijk vaak niks (of nauwelijks) aan het aan de man brengen van het eigen product of service (zie voorbeeld Snapchat vorige paragraaf).

 

2.2.2 Freemium

Freemium is een business model dat vaak wordt toegepast bij startups. Het woord freemium komt voort uit een combinatie tussen ‘free’ en ‘premium’. Dit business model beschrijft een situatie waarin je het product in eerste instantie gratis aanbiedt. Deze gratis versie is een enigszins beperkte vorm van het product. Naarmate de klant gebruik wil maken van een uitgebreidere versie, dient deze hiervoor te betalen.

 Upselling

Consumenten houden over het algemeen van gratis producten of diensten. Dit vermindert de psychologische kosten voor de consument. De consument gaat hierdoor vol overgave gebruik maken van het product. Het online product werkt vaak verslavend, waardoor de consument op een gegeven moment niet meer genoeg heeft aan de gratis versie. De consument gaat vanaf dan betalen voor de business, een e-business model is geboren. Om de consument te laten betalen voor de business bieden de startups de consument verschillende upselling mogelijkheden aan. Met upsellen wordt bedoelt dat je steeds meer van je business verkoopt aan de consument.

 

2.2.3 Selling-/generating data

Veel start-ups van nu bevatten een grote hoeveelheid consumenten data. Deze data is ontzettend waardevol en veel bedrijven hebben flink wat geld over om over deze data te kunnen beschikken.  Bedrijven kunnen er voor kiezen om deze data te verkopen. Het verkopen van data valt niet altijd in goede aarde bij de consument. In 2012 werd Facebook ervan beschuldigd private berichten te scannen en te verkopen. Facebook ontkrachte echter dit verhaal, door te garanderen dat er geen private informatie is verkocht.

 

Naast het verkopen van de data, kan de organisatie deze data ook gebruiken voor het opzetten van betaalde add-ons, of het genereren van nieuwe business.

 

Data biedt de start-ups ontzettend veel mogelijkheden. Het artikel van McCallum geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden met data.

 

3. Silicon Valley

Aan de westzijde van Amerika in de staat San Fransisco ligt ‘Silicon Valley’. Oorspronkelijk verwijst de term Silicon Valley naar het grote aantal producenten van siliciumchips. In deze regio zijn nu echter veel technologiebedrijven gevestigd, inclusief enkele van de grootste ter wereld zoals Whatsapp, Facebook, Google en Microsoft.

 

Maar waarom juist hier? Silicon Valley en haar directe omgeving telt een groot aantal universiteiten. Daarmee is het een populair gebied voor hoog-opgeleide technici uit de hele wereld om te werken. Dit netwerk geldt als een bindende factor binnen het gebied. Tussen de bedrijven bestaat een netwerk van relaties, waardoor Silicon Valley een geheel wordt. Zo zijn er tal van inhoudelijke netwerkmeetings (er is iedere avond wel iets te doen in de Valley) waar ondernemers elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen, nieuwe ideeen kunnen opdoen. Tijdens die meetings, maar ook daarbuiten, wordt gewerkt aan het financiele netwerk waarin venture capitalists en business angels hun rol spelen.

 

Business angels zijn (ex-)ondernemers die geld hebben overgehouden aan de verkoop van de eigen onderneming die zij een aantal jaren daarvoor zelf gestart zijn. Dit complete netwerk van ondernemers is de onderliggende kracht van Silicon Valley.

 

In verschillende artikelen wordt Nederland bestempelt als mogelijk Silicon Valley van West-Europa. De nabije toekomst zal uitwijzen of we dit daadwerkelijk kunnen waarmaken.

 

3.1 Silicon Valley vertaalt naar business modellen

Silicon Valley is in de afgelopen jaren een broedplaats geweest voor startups. In deze paragraaf volgen enkele bekende voorbeelden. Tevens wordt aangegeven welk business model deze bedrijven inzetten. De volgende bedrijven komen aan bod: Youtube, Whatsapp, Dropbox, Facebook, Pebble, Twitter & Instagram.

 

Iedereen bekijkt wel eens filmpjes op Youtube. Deze filmdienst is een goed voorbeeld van het advertising business model. Voorafgaande aan het bekijken van een Youtube filmpje, krijg je eerst een advertentie te zien. Vaak kan je deze advertentie wel na een beperkt aantal seconden wegklikken. Bedrijven betalen geld aan Youtube voor het vertonen van het ‘reclamefilmpje’.

 

Een goed voorbeeld van een freemium business model is het Amerikaanse Dropbox. Dropbox biedt de dienst in eerste instantie gratis aan (tot een bepaalde hoeveelheid opslagruimte). Mocht de consument extra opslagruimte nodig hebben, dan kunnen zij dit inkopen. Een ander bekend voorbeeld van het freemium model is het Zweedse Spotify.

 Facebook paper

Facebook is een verhaal apart. Het bedrijf is ooit gestart als online netwerk voor de studenten op de Harvard college. Inmiddels beschikt het bedrijf over een gigantische hoop data en heeft het bedrijf een beursgang doorgemaakt. Na de beursgang werd de waarde van het bedrijf geschat op zo’n 100 miljard dollar. Eigenaar Mark Zuckerberg behield zelf zo’n 57% van de aandelen, de overige aandelen gingen in de verkoop. Een goede manier om je organisatie winstgevend te maken. Inmiddels is Facebook met de eindeloze mogelijkheden die ze hebben aan de slag gegaan. Een aantal weken terug introduceerde het Facebook paper in de Verenigde Staten. Maar let op, een beursgang is lang niet voor iedereen weggelegd. LinkedIn en Twitter volgden Facebook naar de beurs.

 

Een andere mogelijkheid is geld verdienen door acquisitie (het laten overnemen van je bedrijf). Goede voorbeelden hiervan zijn Whatsapp en Instagram, beide overgenomen door Facebook. Met de overname van Whatsapp is zo’n 19 miljard dollar gemoeid. Voor Instagram bedraagde dit bedrag: 1 miljard.

 

Het laatste voorbeeld dat aan bod komt is de Pebble Watch. Pebble is een apart voorbeeld om dat het namelijk een kickstarter project bevat.  Dit betekent dat het horloge is gefinancierd door een grote groep mensen (crowdscoursing). Pebble zorgde er eerst voor dat er voldoende geld in kas was om het product te fabriceren. Toen dit het geval was is het horloge ontwikkeld. De financierders ontvingen, naarmate de bijdrage, het horloge.

 

Conclusie:

Tot zover het artikel over startups en business modellen. Houdt de informatie rondom Silicon Valley en de startups in de gaten. Deze wereld verandert dagelijks. 

 

Door: Bernie Gommers


Alle blog artikelen

The Mom Moment 6 tips voor het inzetten van Social Influencers Word een Pokéteer: Marketingtips voor Pokémon 5 Snapchat Tips voor bedrijven Snapchat in de marketingmix ALLES WAT JE WILT WETEN OVER CAPSLOCK OP CAPSLOCKDAG 10 tips voor jouw Social Video Wat wil Microsoft met LinkedIn Alles op het spel - Gamification bij bedrijven Hacken voor geld of gerechtigheid? Google pakt uit Iedereen verbonden Effectief verkeersongevallen aanpakken Google verandert in Alphabet LiveWall is jarig! De nieuwe GoPro: Nog kleiner, nog lichter, nog actiever! De belangrijkste aankondigingen op E3 2015 Zelfrijdende auto’s van Google op weg naar veilige toekomst De psychologie van Spotify Google werkt aan sneller Android Cases Q1 2015 De toekomst van Big Data The battle of the Livestream apps Youtube 360-graden video-player Spring Forward Apple Keynote Het jubileumjaar van Guus Meeuwis! De toekomst van drones The Power of X Tour Het einde van Google Glass?! De Tech-Parels van Kickstarter Creatieve intelligentie Consumer Electronics Show 2015 The internet of things in 2015 Building your audience with images LiveWall wenst iedereen Prettige Feestdagen! When Will I Be Famous?! Omroep Brabant op bezoek Trend Insights November Winnaar van de BOV-trofee Junior Kamer Hart van Brabant Meer betrokkenheid door Second Screen Meejuichen met de Holland's Got Talent App 1,000,000e PresentersWall Een theatrale verhuizing! Van Nokia 3310 tot iPhone 6 Totale online interactie op Festivals Driejarig bestaan LiveWall Oculus rift: Virtual (to) reality Persoonlijke marketing: marketing als jouw beste vriend? Zo volg je Oranje tijdens het WK in Brazilië LiveWall Research: De succes formule voor een Facebook campagne Maand report: Mei De kracht van de combinatie: Gamification en Online Marketing Facebook's App Links: nieuwe mogelijkheden in mobiele marketing Wees de ster in jouw persoonlijke aftermovie Kickstarter van start in Nederland Facebook op zijn retour? Dacht het niet! Making of the #selfie viral Wat is een connected stadium? Internet voor iedereen, waarheid of utopie? Het belang van creativiteit in marketing communicatie iBeacon, retail-baken voor de toekomst? Timeline management: Facebook en LinkedIn algoritmes Big data: het verwerken van grote hoeveelheden data Kilometervreters bij LiveWall De invloed van beloningen in online campagnes Content marketing is niet zo maar marketing Identificatie, de onbewuste beïnvloeding Het acquisitiebeleid van Google en Facebook Sociale netwerken in 2020: Hyperconnectivity Big data: positief of negatief voor de consument? De business modellen van startups Onmisbaar ingrediënt voor een succesvolle presentatie: Interactie De toekomst van Social Media Een responsive website of een native mobiele applicatie? Branded content: de GTST online activatie case De waarde en het bereik van sociale netwerken: structural holes Super Bowl XLVIII, het WK voor marketeers Social commerce, de sociale omgeving is van invloed op online aankopen User Generated Content, wat is het en wat doet het? Sponsoractivatie: het individu als sponsorobject “Could you all please grab your smartphone and.. turn it on?” Everything happens for a reason SpotifyBox launch party groot succes! InstagramWall, slideshow voor jouw event Mobiele devices veroveren reisbranche Het succes van de hashtag: #RTL7DARTS Jaaroverzicht 2013 De toegevoegde waarde van Facebook applicaties SpotifyBox, de interactieve jukebox tijdens de nieuwjaarsborrel Kerstgroet van LiveWall PresentersWall LiveWall Research: Het voorspellen van Facebook like-gedrag. Leerlingen aan de slag met het echte werk